Tegnehuset på

Årnes Brygge -

Atelier og butikk

 

  Årnes Brygge ligger i enden av Norsjø utenfor Gvarv i Midt-Telemark. Norsjø er 30 km lang og del av Telemarkskanalen. Her har jeg mitt tegnehus. Huset er atelier, galleri og butikk.

  I Tegnehuset kan jeg vise fram originale tegninger og trykk for salg, med og uten glass og ramme. Jeg har også trykt kort som selges med konvolutt som er 17 x 17 cm.

  Om du ikke har anledning til å komme på besøk kan du ta kontakt, så kan vi se om det er noe som kan sendes.

  

Nye arbeider


Siste års store prosjekt har vært å lage

illustrasjoner til diktet "Draum" av Sigurd

Nilsson Telnes (Nes). Det er et 150 år gammalt

og fantastisk eventyr om de tre gygrene (trollkjerringene) som bodde i fjella rundt 

Flatdal i Seljord kommune. 

Det er i alt 18 store tegninger til en dramatisk

og flott fortelling om gammal tru og overgang til

kristendom.

 

Om Olav


  Jeg har lang erfaring som arkitekt og illustratør. Nå som 69-åring har jeg sluttet å ta arkitektoppdrag og tegner bare frihåndstegning. Arbeidet består av en blanding av illustrasjons-oppdrag og å lage bilder til utstilling.

  Mine tegninger bærer preg av å fortelle historier. De handler om hendelser, situasjoner og fabler.

  Jeg lager tegninger i flere teknikker: Blyanter og fargeblyanter, pastell og tusj med pensel og pennesplitt.


Medlem av Tegnerforbundet og NBK

    

Utstillinger

 


Etter en fin høstutstiiling ved Nutheim  galleri i Flatdal er det nå klart for førjulsutstilling i Tegnehuset på Årnes brygge