Her vises eksempler på motiver som jeg jobber med. Det er så mye som kan være morro å vise og det vil komme mer etter hvert.

1

Som illustratør for blader og magasiner er det blitt mange tegninger som har med hus og husbygging å gjøre. Her er eksempler fra tidligere samarbeide med Nye Bonytt og med Husbanken. Tegneteknikk er tusj og pensel.

2

Fabelhus er et tema jeg har kommet tilbake til mange ganger. Her er det samspillet mellom natur og det menneskebygde som inspirerer. Bare så det er sagt: Disse stedene finnes ikke.

Tegneteknikk her er blyanter og fargeblyanter.

3

Folkemusikk og folkedans er en rik og innholdsrik tradisjon full av spennende motiver. Her er bevegelse, dramatikk og historier. Jeg har mange arbeider med slike motiver. Disse er laget med tørrpastell og blyanter.

4

5

Reinsdyr er et utrolig fasinerende dyr. De har tilpasset seg tøffe forhold i fjellet og har særtrekk og væremåte som er spesiell. Reinsdyrjakt og tamreindrift er også en svært viktig del av vår kulturhistorie. Teknikk: Blyanter.

Trærne har mange historier å fortelle. Eiketrær kan bli over tusen år gamle. Og vet du at trærne kommuniserer med hverandre.

Teknikk: Blyanter og tørr-pastell.