Min hovedvirksomhet fram til 2012 har vært som arkitekt.  Fra 2012 har jeg gradvis gått over til å bare tegne frihåndstegning, bilder og illustrasjoner.

  Her legger jeg ved en CV som bare omhandler tegnevirksomheten.

CV  TEGNEVIRKSOMHET


Tegner og siv. ark. OLAV H. SKJELDAL, f. 19.01.52

ADRESSE: ÅRNES BRYGGE 59, 3810 GVARV. 

TLF 456 654 97 , E-POST: ohskjeldal@gmail.com

Hjemmeside: www.ohskjeldal.no

Medlem av Tegnerforbundet og NBK

 

UTDANNELSE

1978 Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo, tegnelærer Hans Norman Dahl.

1986-87 Kveldskurs Oslo Tegne- og Malerskole, tegnelærer Jan-Cato Bøttger.

 

ARKITEKTVIRKSOMHET

1979 – 2012: Håndtegning og illustrasjoner har vært viktig del av virksomheten som hustegner, planlegger og lærer ved Høgskolen i Telemark. Arkitektvirksomheten er nå avsluttet.

 

TEGNER OG ILLUSTRATØR

1979 – DD: Eget firma for denne virksomheten ble registrert i Brønnøysund i 1999.

 

BOKILLUSTRASJONER

”Den rare vinteren” av Oddrun H. Ulvestad. Landbruksforlaget.

”Slik bygger vi”. Bok om norsk byggeskikk av Brita Lodberg-Holm. Bonytt Forlag.

«Norsk folkemusikk og folkedans» av Steinar Ofsdal. Aschehoug forlag.

”Telemark i lys av vannet”. Kulturhistorisk beskrivelse og analyse av Telemarkvassdraget av Øystein Dalland. Landbruksforlaget

”Guttorm”. Et tegneeventyr på 70 sider. Eget forlag

”Reinen på Hardangervidda” av Johan Vaa og Kjell Bitustøyl. Villreinutv. for Hardangervidda.

”Tamreindrifta i Setesdalsheiane” av Kjell Bitustøyl, Bokbyen forlag.

”Hus og stader i Midt-Telemark” Tekst og tegninger av 50 hus og steder. Eget forlag.

«Draum» Billedbok m/ tekst av Sigurd Nilsson Telnes / Høye Rue. Tårån forlag

 

CD OMSLAG

Tegninger, ”Veslefrikk med fela” v/ Jon Rørmark og Stanley Jacobsen.

Tegning og lay-out: Rukaren, ”tradisjonelt villspel”.

 

HEFTER OG BLADER

Oppdrag for tidsskriftene Nye Bonytt og Hytteliv v/ red. Tore Giljane:

- Tegneserie om vedlikehold av hus, - Tegneserie for ombygging av hus og hytter,

- Med lyriker Torgeir Rebolledo Pedersen: ”hus-portrett”,

- Mange og ulike illustrasjoner til egne og andres artikler.

Diverse illustrasjonsoppdrag med presentasjonsbrosjyrer, orienteringshefter, veiledningshefter, brosjyrer og plakat for Samferdselsdepartementet, Husbanken, Likestillingsrådet, Studentuka i Oslo, NBBL / Byggforsk,  Utdannings- og Forskningsdepartementet, Norges Handikapforbund.

Bø Blad: Fast spalte hver 14. dag i 2 år: ”Hus og stader i Bø”. Tegning og kort tekst.

 

UTSTILLINGER siste 10 år

SEPARATUTSTILLINGER: - Kunstnerhuset på Gvarv, - Telemarkfestivalen, Bø,

- Prestegarden i Bø, - Galleri Nutheim, Flatdal,

GRUPPEUTSTILLINGER: - Farveriet på Hørte (2), - Prestegarden i Bø (2), -

Galleri Albin Upp, Oslo, - Galleri Blindramma, Ulefoss, - Galleri Portrommet, Porsgrunn

 

VERV

1987-2013 Aktiv medlem, styremedlem og styreleder i Kunstnerhusets Forening, Gvarv

 

INNKJØP

2014 . Bø kommune. ”Folkedans 7”