Tegner Olav H. Skjeldal

Velkommen til mine tegninger

  Min hovedvirksomhet fram til 2012 har vært som arkitekt.  Fra 2012 har jeg gradvis gått over til å bare tegne frihåndstegning, bilder og illustrasjoner.

  Her legger jeg ved en CV som bare omhandler tegnevirksomheten.

CV. TEGNEVIRKSOMHET

Tegner og siv. ark. OLAV H. SKJELDAL, F. 19.01.52

ADRESSE: ÅRNES BRYGGE 59, 3810 GVARV.

TLF 456 654 97   E-POST: ohskjeldal@gmail.com

Hjemmeside: www.ohskjeldal.no

Medlem i Tegnerforbundet og Norske Billedkunstnere.

 

UTDANNELSE

1978 Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo, tegnelærer Hans Norman Dahl.

1986-87 Kveldskurs Oslo Tegne- og Malerskole, tegnelærer Jan-Cato Bøttger.

 

ARKITEKTVIRKSOMHET

1979 – 2012: Håndtegning og illustrasjoner har vært viktig del av virksomheten som hustegner, planlegger og lærer ved Høgskolen i Telemark. Arkitektvirksomheten er nå avsluttet.

 

TEGNER OG ILLUSTRATØR

1979 – DD: Eget firma for denne virksomheten ble registrert i Brønnøysund i 1999.

 

BOKILLUSTRASJONER

”Den rare vinteren” av Oddrun H. Ulvestad. Landbruksforlaget.

”Slik bygger vi”. Bok om norsk byggeskikk av Brita Lodberg-Holm. Bonytt Forlag.

«Norsk folkemusikk og folkedans» av Steinar Ofsdal. Aschehoug forlag.

”Telemark i lys av vannet”. Kulturhistorisk beskrivelse og analyse av Telemarkvassdraget.

”Langs Kvenna før og no.” Kulturhistorie fra Hardangervidda skrevet av Johan Vaa.

”Guttorm”. Et tegneeventyr på 70 sider, A4, blyanter. Eget forlag

”Reinen på Hardangervidda” av Johan Vaa og Kjell Bitustøyl. Villreinutv. for Hardangervidda.

”Tamreindrifta i Setesdalsheiane” av Kjell Bitustøyl, Bokbyen forlag.

”Hus og stader i Midt-Telemark” Tekst og tegninger av 50 hus og steder. Eget forlag.

 

CD OMSLAG

Tegninger, ”Veslefrikk med fela” v/ Jon Rørmark og Stanley Jacobsen.

Tegning og lay-out: Rukaren, ”tradisjonelt villspel”.

 

HEFTER OG BLADER, teknikk: tusj og pensel.

Oppdrag for tidsskriftene Nye Bonytt og Hytteliv v/ red. Tore Giljane:

- Tegneserie om vedlikehold av hus, 1-3 sider i 25 utgaver.

- Tegneserie for ombygging av hus og hytter, 2-3 sider i ca 10 utgaver.

- Med lyriker Torgeir Rebolledo Pedersen: ”hus-portrett”, 1-2 sider i 10 utgaver.

- Mange og ulike illustrasjoner til egne og andres artikler.

Oppdrag for Samferdselsdepartementet: Mange og rikt illustrerte veiledningshefter.

Husbanken: Diverse illustrasjonsoppdrag med presentasjonsbrosjyrer, orienteringshefter, veiledningshefter, brosjyrer og plakat.

Likestillingsrådet: Tegneserie, striper i hefte og messebrosjyre.

Studentuka i Oslo: Hans Majestet Grisen, bl.a. som stripe i Dagbladet.

NBBL / Byggforsk: Illustrasjoner til hefter om bolig- og miljøfornyelse.

Utdannings- og Forskningsdepartementet: Illustrasjoner til hefter.

Norges Handikapforbund: Div. illustrasjoner til opplysningshefter.

Bø Blad: Fast spalte hver 14. dag i 2 år: ”Hus og stader i Bø”. Tegning og kort tekst.

 

UTSTILLINGER

Årlige medlemsutstillinger og Kunstnerhuset på Gvarv

2012 Separatutstilling på Kunstnerhuset på Gvarv. Illustrasjoner fra boka ”Guttorm”.

2013/14. Haukelifjell Skisenter: Reinsdyr på Hardangervidda

2014 Festivalkunstner på Telemarkfestivalen: Folkedans, separatutstilling, tegninger.

2015/-16/-17/-18/-19. Salgsutstilling i eget atelier under ”Norsk Eplefest på Gvarv”

2017 Sommerutstilling ved Farveriet på Hørte, 24 tegninger + trykk

2018 Deltagelse på sommerutstilling på Prestegården i Bø, tegninger og trykk.

2019:   Gruppeutstilling på Albin Upp, Oslo.

             Gruppeutstilling på Blindramma, Ulefoss

             Gruppeutstilling på Galleri Portrommet, Porsgrunn

             Separatutstilling på Prestegarden i Bø, 50 bokillustrasjoner, ”Hus og stader.”

             Gruppeutstilling på Studio 39 b, Gvarv

 

VERV

1987-2013 Aktiv medlem, styremedlem og styreleder i Kunstnerhusets Forening, Gvarv

 

INNKJØP

2014 . Bø kommune. ”Folkedans 7”

Årnes Brygge 59,   3810 Gvarv

KONTAKT

tlf +47 456 654 97

ohskjeldal@gmail.com